Eğitim

Dershanelerin Temel Liseye dönüşmesiyle oluşan kurumlarımızda öğrencileri­ mizin okul müfredatlarına uygun eğitim almaları ve üniversite sınavlarına tam ola­ rak hazırlanmaları temel amaçtır.

  • 9. ve 10. sınıfta ortak alan derslerinde öğrencilere temel bilgilerin kavratılması ve iyi bir İngilizce eğitiminin verilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılır.
  • 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin okul başarılarının yanı sıra üniversite sınavlarında istedikleri sonuca ulaşmaları için özel çalışmalar yapılır.
  • 12. sınıflarda derslere okullar açılmadan önce başlanır. Yarıyıl tatilinin ilk haf­ tasında ve okullar kapandıktan sonra üniversite sınavına kadar geçen sürede yoğun program uygulanır.
  • Türkiye geneli tüm kurumlarımızda uyguladığımız deneme sınavlarıyla öğren ­ cilerimizin başarısı sürekli olarak kontrol edilir ve başarıyı artırmaya yönelik ek çalışmalar yapılır.

Etütler - Ek Çalışmalar

XXXX

Kütüphane

XXXX

Web Sitesi

XXXX

Ölçme - Değerlendirme

XXXX

Rehberlik

  • Rehber öğretmenlerimiz, sınava hazırlık sürecinin her aşamasında öğrencilerimizi bilgilendirir; onların sınav kaygılarını giderici motivasyon çalışmalarında bulunurlar.
  • Öğretim yılı başında yapılan veli tanışma toplantılarında velilerimize eğitim­ öğretim programlarımızla ilgili bilgi verilir.
  • Yıl içinde yapılan genel veli toplantılarında velilerimizin tüm ders öğretmen­ lerimizle bire bir görüşmesi sağlanarak öğrencilerin başarı durumu değerlendirilir.
  • Öğrencilerimize ve velilerimize yönelik, uzman eğitimcilerin, alanında tanınmış akademisyenlerin katıldığı veli ve öğrenci konferansları düzenlenir.
  • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri ve üniversiteleri seçmeleri için "Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri" düzenlenir.
  • ÖSYM sınav sonuçları açıklandıktan sonra rehber öğretmenlerimiz öğrencileri­ mize ayrı ayrı randevu vererek tercih listelerinin hazırlanmasında bire bir rehber­ lik ederler.

Spor Eğitimi

Spor Kulüpleri programlarımızı öğrencilerimizin yaş gruplarına göre Fiziksel, Bilişsel, Duygusal gelişimlerini de dikkate alarak oluşturmaktayız. Bu programlar öğrencilerimizin, okul bünyesinde bulunan spor alanlarında, Yüzme, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Buz Pateni, Atletizm, Jimnastik gibi ilgili oldukları spor branşlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlamaktadır.

Estetik Sanatlar Eğitimi

Estetik Sanatlar kulüpleri programlarımızı öğrencilerimizin yaş gruplarına göre Fiziksel, Bilişsel, Duygusal gelişimlerini de dikkate alarak oluşturmaktayız. Bu programlar öğrencilerimizin, Bale, Modern Dans, Halk Oyunları gibi ilgili oldukları Estetik Sanatlar branşlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlamaktadır.

Robotik / Kodlama Derslerimiz

Robotik / Kodlama derslerimiz ile öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları ile iletişime geçmelerini, onlara ne yapmaları gerektiğini kodlamalarını ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir 'dil' becerisi geliştirmelerini sağlamaktayız.

Yaratıcı Drama Derslerimiz

Yaratıcı Drama derslerimiz ile öğrencilerimizin Demokratik tutum ve davranış geliştirmelerini, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilmelerini, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazanmalarını, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, sorgulama ve ifade edebilme becerileri kazanmalarını hedeflemekteyiz.