Okul öncesi eğitim 36 – 72 ay aralığındaki çocuklarımızın sosyal, bilişsel, devinimsel (fiziksel), duyuşsal, dil ve öz bakım becerilerinin kazanıldığı, zeka ve yeteneklerinin geliştirildiği temel eğitimin önemli bir basamağıdır.

Çocuk gelişiminin oldukça hızlı olduğu bu dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim onlara daha sonraki hayatları boyunca temel oluşturmaktadır. Çocuk gelişiminin sürekli olduğu düşünüldüğünde; çocuğun bu yaşlarda aldığı eğitimin ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Fen Bilimleri Okullarında okul öncesi eğitim çocuklarımızın gelişim ve becerilerine uygun, özel tasarlanmış öğrenme ortamlarında ve zengin materyallerle donatılmış sınıf ve atölyelerimizde alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.