Fen Bilimleri Okulları Çorlu Koleji Ortaokul eğitimimizde öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır.
PROJE TABANLI ÖĞRENME
Öğrenciler grup içinde çalışarak bilgileri kendileri inşa ediyorlar.
Fen Bilimleri Kolejlerinde Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi kullanılan temel çalışmalardan biridir. Proje Tabanlı Öğrenme biçimi Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır.

•         Grupla ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amaçlanır.
•         Öğretmen rehberdir.
•         Araştırma ve inceleme içerisinde, uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır.
•         Sentez basamağı daha ağırlıklıdır.
•         Tek çözüm yolu asla olmamalıdır.
•         Üst düzey zihinsel beceriler kazandırılır.
•         Zekanın farklı boyutlarının kullanılması esastır.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-R düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları sağlanır.
Okulumuzda Türk ve yabancı öğretmenler  tarafından verilen İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında başka bir dil kullanarak iletişim kurma becerisini kazanırlar.
5. sınıflardan itibaren okuma anlama ve 6.7. ve 8. sınıflarda ise konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara daha çok zaman verilmektedir.
Öğrencilerimizin gelişim düzeyleri her dönem yapılan genel sınavlar ve sınıf içi çalışmalarıyla düzenli olarak takip edilmektedir
YAŞAM YARATICILARIMIZA
•Merkezi Sınavlara Hazırlık
•Eğitimde 3D
•Teknoloji Destekli Bilgisayar
•“Akademik Takip Programı” (ATP)
•İngilizce ve İkinci Yabancı Dil
•Spor ve Sanat
EĞİTİMLERİNİ VERİYORUZ.