Tam donanımlı fen laboratuvarlarında dersler, bir bilim insanı titizliğinde çalışılarak öğrenilmektedir. Deneyimler, proje ve ev çalışmalarıyla pekiştirilmektedir.

“Çocuk oyun ile öğrenir.” ilkesinden yola çıkarak derslerimiz çeşitli oyun ve etkinliklerle matematik dersliğinde yapılmaktadır. Matematiksel düşünme becerisinin sadece ders ile sınırlandırılamayacağı, hayatın her basamağında farklı şekillerde kullanılacağı farkındalığını yaratarak hayata daha geniş bir pencereden bakabilmeyi sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerin seviyelerine uygun matematik beceri ve bilgilerini kazandırırken, ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilen bireyler yetiştirmekteyiz.
Dil eğitimi; okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı ve sözlü dil becerilerinin geliştirilmesini esas alır. Okulumuzdaki dil eğitiminde, iletişimsel yöntem ve kültürler arası yaklaşım benimsenmiştir.
İSPANYOLCA Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğretilir.
Fen Bilimleri Okullarındaki her öğrenciye ”ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİ” ve “ÖZDÜZENLEME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ” uygulanır.
Her öğrencinin öğrenme stiline uygun ders tasarımları danışman akademisyenlerimiz rehberliğinde alanında yetkin, deneyimli öğretmenlerimizce hazırlanır. Öğrencilerimize, öğrenmeyi öğrenme becerileri kazandırılır.

Okulumuz bünyesinde bulunan spor salonu, yüzme havuzu öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla aktif olarak kullanılmaktadır. Beden eğitimi ders saatleri içerisinde tüm sınıflar 15 hafta yüzme eğitimi almaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri ve yetenekli olduklarıbranşlarda kulüp etkinliklerine katılmaktadırlar. Okul sonrası saatlerde takım çalışmaları yapılmaktadır.

 

            
Müzik eğitimi sınıf seviyelerine uygun olarak çalgı eğitimi, koro, müzik kültürü eğitimi programlarıyla yürütülmektedir.
  Öğrencilerin yeni karşılaştıkları durumlar ve uygulamalar karşısında çözüm üretebilmelerini, bu yeni duruma kolaylıkla adapte olabilmelerini sağlayarak teknolojiyle iç içe bireyler yetişmektedir.
  Görsel sanatlar ve heykel derslerinde kendilerini sanat yoluyla ifade eden sanatsal etkinliklere duyarlı bireyler yetiştirilmektedir. 
Çocukların gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları, yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlarken gibi düşündüklerinin gerçekleştiğini görmek de kendilerine olan güveni arttır.