Başarıyı keşfetmekle başlayan süreç; öğrencilerin tüm yaşamına yön verecek özellikleri de beraberinde getirir.Kendi ayakları üstünde durmayı, sorumluluk sahibi olmayı, yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı, yararlı olmayı öğrenirler.


Tam donanımlı fen laboratuvarlarında dersler bir bilim insanı titizliğinde çalışılarak öğrenilmektedir. Deneyimler proje ve ödevlerle pekiştirilmektedir.


“Çocuk oyun ile öğrenir.” ilkesinden yola çıkarak derslerimiz çeşitli oyun ve etkinliklerle matematik dersliğinde yapılmaktadır. Matematiksel düşünme becerisinin sadece ders ile sınırlandırılamayacağı, hayatın her basamağında farklı şekillerde kullanılacağı farkındalığını yaratarak hayata daha geniş bir pencereden bakabilmeyi sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerin seviyelerine uygun matematik beceri ve bilgilerini kazandırırken, ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilen bireyler yetiştirmekteyiz.


Öğrenciler bir konu ile ilgili fikirlerini söylerken altı şapka tekniğini kullanarak konuya farklı açılardan bakmayı öğreniyorlar.


Sosyal becerilerini geliştirirken akademik bir konuyu işbirliği içinde çalışarak öğreniyorlar.


İngilizce dil eğitimi, alanında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılandırılmıştır.


Fen Bilimleri Okullarındaki her öğrenciye ”ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİ” ve “ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ” uygulanır. Her öğrencinin öğrenme stiline uygun ders tasarımları danışman akademisyenlerimiz rehberliğinde alanında yetkin, deneyimli öğretmenlerimizce hazırlanır. Öğrencilerimize, öğrenmeyi öğrenme becerileri kazandırılır. 1-2-3. sınıflara okul psikolojik danışmanlarımız tarafından uygulanan "Öğrenci Tanıma Çalışması" ile öğrenci kabul edilir.


Müzik eğitimi; sınıf seviyelerine uygun olarak çalgı eğitimi, koro, müzik kültürü eğitim programlarıyla yürütülmektedir.


Öğrencilerin yaş gruplarına göre fiziksel, bilişsel ve duyuşsal özellikleri dikkate alan aktiviteler hazırlanır. Öğrencilerimiz gelişim ve kontrol listeleri ile yetenekli ve ilgili oldukları spor aktiviteleri belirlenerek düzenli spor yapabilme fırsatları sağlanır.


"Öğrencilerimize bilimi sevdirmek ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla Eğlenceli Bilim dersleri uyguluyoruz."


Görsel sanatlar ve heykel derslerinde kendilerini sanat yoluyla ifade eden sanatsal etkinliklere duyarlı bireyler yetiştirilmektedir.


Öğrencilerin yeni karşılaştıkları durumlar ve uygulamalar karşısında çözüm üretebilmelerini, bu yeni duruma kolaylıkla adapte olabilmelerini sağlayarak teknolojiyle iç içe bireyler yetişmektedir.


Dramada canlandırılan roller gerçek hayatın içinden seçilip çocuk da bu oyun sürecinin içinde yer aldığı için öğrendiklerinin kalıcı olma şansı çok yüksektir. Çocuğun empati kurabilmesini sağlamayı, kendisini başkalarının yerine koyabilmeyi öğretir.


Çocukların gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları, yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlarken düşündüklerinin gerçekleştiğini görmek de kendilerine olan güvenini arttırır.