Fen Bilimleri Anadolu Lisesinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersleri; ders içi uygulamalar ve deneylerle desteklenerek işlenmektedir. Öğrencilerimizin akademik alandaki gelişimleri okul dışı çalışma saatleri ile desteklenmektedir. Akademik başarının yanında ulusal ve uluslar arası projelerle Fen Bilimleri Okulları öğrencilerinin sunum yapabilme ve kendilerini ifade edebilme becerileri ile problemlere yaratıcı ve özgün çözümler üretebilme yetenekleri geliştirilmektedir. Uluslar arası proje ve etkinlikler sayesinde de öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıma ve öğrendikleri yabancı dilleri fen derslerinde etkin kullanma şansı elde etmektedirler.

Matematik eğitimi hangi konuda çalışacak olursa olsun insanın düşünme becerisini geliştirir. Öğrencilerimiz matematiği anlayarak ve uygulayarak öğrenirler. Farklı öğrenme biçimlerine karşın zenginleştirilmiş ders materyalleri ve sunumları sağlanmaktadır. Okulumuz matematik bölümü hem ulusal hem de uluslararası yarışma ve projelere hazırlanmakta ve katılmaktadırlar.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; öğrenci merkezli, yeni eğitim-öğretim tekniklerine uygun, çok yönlü ve özgün yöntemlerle işlenmektedir. Derslerimiz çalışma kâğıtları, sunularımız, yazma ve okuma etkinliklerimiz, kitap sonrası kitapçıklarımız, proje ödevlerimiz ve panolarımızla renklendirilmektedir. Öğrencilerimizin eksik kazanımlarını tamamlamak için uygulanan ATP’lerimizle (Akademik Takip Programı) öğrencilerimizin akademik başarı düzeyleri yükseltilmektedir. Tüm bu çalışmalardaki temel amacımız okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayan,sanat ve edebiyat zevki gelişmiş; topluluk önünde rahatça konuşabilen, kendi duygu ve düşüncelerini açık ve net olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.
 

İngilizce eğitimi hazırlık sınıfından başlar. Yabancı dil programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri göz önüne alınarak İletişimsel metotla öğretilir. Dil öğretirken okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, kendini konuşarak ifade etme ve yazma becerilerinin kazanımı için öğretmenler tarafında hazırlanmış detaylı çalışma ve aktivite kâğıtları kullanılır. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışma ve aktivitelere de katılarak öğrendikleri dili kullanmanın keyfini yaşarlar. Ayrıca öğrencilerimiz uluslar arası sınavlara da hazırlanırlar.

Lise öğrencilerinin kendilerini tanımaları, gerçekçi kararlar almaları, arkadaşlarının ve kendilerinin problemlerini çözebilmeleri, yetenek ve ilgilerini keşfedip potansiyelleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla rehberlik faaliyetleri yürütülür.

Spor dallarına özel hareket becerileri içeren derslerle öğrencilerin spor dallarını daha iyi tanımaları ve vücut kısımlarının koordineli bir şekilde kullanması hedeflenir. Öğrencilerimizle fiziksel gelişim aktivitelerinin yanı sıra spor dallarına ait kombine becerilerinin geliştirildiği aktiviteler uygulanır.

Öğrencilerimiz müzik derslerinde, önceki yıllarda almış oldukları teorik bilgileri biraz daha detaylandırırlar ve nota ile aralık bilgisinin üzerine akor bilgisi eklenmeye başlanarak, ton kavramı daha da olgunlaşır. Bunun yanı sıra ritmik nota okuma, solfej, ezgisel işitme uygulamalarını pekiştirirler ve bu bilgilerini çeşitli enstrümanlarla bedensel icraat ile birleştirmiş olurlar. Aynı zamanda müzik tarihinde dönemleri, dönemlere göre bestelenen eserler arasındaki yapı farklılıklarını anlamaya yönelik çalışmalar yapılır.

Plastik Sanatlar eğitiminde nokta –çizgi, desen bilgisi, renkli resim teknikleri ve grafik tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanında akrilik boya ile tuval üzerine çalışmalarımız ve grup çalışmalarına yoğunluk verilerek çeşitli röprodüksiyon incelemeleri ile eser analiz çalışmalarına yer verilmektedir.